Korrupsjon og inntektsulikhet

Kan høy grad av inntektsulikhet være en drivende faktor for korrupsjon? Det undersøkte Trude Rønning i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt i sin masteroppgave i samfunnsøkonomi.

1. Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg skrev om korrupsjon og inntektsulikhet. I oppgaven brukte jeg ulikhets- og korrupsjonsdata for så mange land som mulig for å undersøke om høy grad av inntektsulikhet kan være en drivende faktor for utbredelsen av korrupsjon.

2. Hvorfor valgte du å skrive om korrupsjon?

Under studiene i samfunnsøkonomi hadde jeg et par fag i utviklingsøkonomi som jeg syntes var veldig interessante. Det var flere temaer vi var innom i disse fagene jeg godt kunne tenke meg å skrive oppgave om, deriblant korrupsjon. Jeg var så heldig å skrive i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), som hadde et pågående prosjekt om korrupsjon og derfor landet valget på dette.

3. Hva er dine beste tips – til studenter som skal skrive masteroppgave generelt, og til de som vurderer å skrive om korrupsjon spesielt?

For det første bør man skrive om noe man interesserer seg for i stedet for å tenke mest mulig taktisk. Jeg tror både prosessen og oppgaven blir bedre på den måten. For det andre tror jeg det er lurt å spisse problemstillingen i en slik grad at man ikke skriver og leser seg fullstendig bort underveis. Dette kan det være lurt å få en veileder på fakultetet eller en annen fagperson til å hjelpe deg med. De vet som regel hva det er realistisk å få til i løpet av en masteroppgave, både med hensyn til data- og skriveomfang.

Det kan også være verdifullt å oppsøke bedrifter, institutter eller andre fagenheter for å høre om de kan være interessert i et samarbeid. Da kan man få hjelp av noen av de beste på feltet og i noen tilfeller få tilgang på data man ellers ikke ville hatt.. Det med datatilgang er veldig aktuelt for korrupsjon fordi det er vanskelig så vanskelig å måle. Derfor tror jeg det er ekstra viktig å tenke gjennom og få hjelp av fagpersoner til å avgjøre hva man skal gi seg i kast med hvis man har tenkt til å skrive om korrupsjon.

4. Har temaet for masteroppgaven din gitt mersmak, og gjort at du har fordypet deg mer i temaet korrupsjon?

Jeg synes fortsatt korrupsjonstemaet er interessant og følger med på det i nyhetsbildet, men jeg jobber ikke med det i dag og har heller ikke fordypet meg profesjonelt etter at studiene var ferdige. Det føles likevel ikke bortkastet å ha kunnskap om korrupsjon. På et eller annet nivå er korrupsjon noe man må ta stilling til på mange samfunnsområder og arbeidsplasser.

5. Er det emner innenfor feltet du skrev om du kunne tipse andre å skrive om?

Jeg var innom andre potensielle drivere for korrupsjon, og videre studier av noen av dem tror jeg kan bli spennende oppgaver. Blant annet så jeg så vidt på forholdet mellom grad av demokrati og korrupsjon, inntektsnivå og korrupsjon og korrupsjon i ulike geografiske og kulturelle områder. Også virkninger av korrupsjon kan være et tips.

 

Last ned vedlegg: Korrupsjon og inntektsulikhet