Åpenhet i selskapsrapportering

Den 6. desember lanserer Transparency International Norge rapporten «Åpenhet i selskapsrapporteringen». Med økonomisk støtte fra KLP Kapitalforvaltning og i samarbeid med Ernst & Young og har TI-N vurdert de 50 største aktørene på Oslo Børs i forhold til tre kriterier; åpenhet om selskapets program for antikorrupsjon, organisatorisk åpenhet og land-for-land-rapportering.

Korrupsjon er en stor risiko for norske selskaper som opererer internasjonalt. Det kan medføre straffereaksjoner, tap av kontrakter og omdømmetap. I tillegg er korrupsjon ødeleggende for innovasjon, entreprenørskap, markedsmekanismer og økonomisk stabilitet som et fungerende næringsliv er avhengig av.

Åpenhet er avgjørende for forebygging og avdekking av korrupsjon.

I 2012 undersøkte Transparency International hvordan verdens 105 største børsnoterte multinasjonale selskaper rapporterte om temaer av betydning for korrupsjonsbekjempelse. Transparency International Norge (TI Norge) har gjennomført en tilsvarende undersøkelse som omfattet de 50 største selskapene med internasjonal aktivitet av betydning, og som var notert på Oslo Børs per 4. mars 2013. Resultatene av undersøkelsen er beskrevet i rapporten som lanseres under feiringen av den globale antikorrupsjonsdagen, på Litteraturhuset den 6. desember.

Selskapenes aktiviteter påvirker ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere – og derved også forretningsetikken – i landene hvor de er til stede. Selskapenes økonomiske makt kan være en betydelig kilde til nyskaping og økonomisk utvikling, men kan – hvis den misbrukes – også bidra til økonomisk stagnasjon og fattigdom.

Komplett og lett tilgjengelig informasjon om antikorrupsjonsprogram, selskapsstruktur og finansielle data land-for-land gir et bilde av et selskaps forretningsetikk, virksomheter, omsetning, investeringer, inntekter og skatt. Dette medfører at selskapets ulike interessenter (investorer, analytikere, journalister og andre) har informasjon tilgjengelig for å kunne gjøre vurderinger, ta beslutninger, og påvirke selskapet.

God og omfattende rapportering er ingen garanti for god praksis, men er en indikasjon på erkjennelse, forpliktelse og handling. Det kan også føre til at feiltrinn og feil informasjon raskere blir avdekket og rettet opp.

Les hele rapporten «Åpenhet i selskapsrapportering her.

Les den engelske oversettelsen her.

Les den internasjonale rapporten «Transparency in Corporate Reporting» her.