Rapport om åpenhet i selskapsrapportering

I 2012 undersøkte Transparency International hvordan verdens 105 største børsnoterte multinasjonale selskaper rapporterte om temaer av betydning for korrupsjonsbekjempelse. Transparency International Norge (TI Norge) har gjennomført en tilsvarende undersøkelse som omfattet de 50 største selskapene med internasjonal aktivitet av betydning, og som var notert på Oslo Børs per 4. mars 2013.

Selskapenes aktiviteter påvirker ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere – og derved også forretningsetikken – i landene hvor de er til stede. Selskapenes økonomiske makt kan være en betydelig kilde til nyskaping og økonomisk utvikling, men kan – hvis den misbrukes – også bidra til økonomisk stagnasjon og fattigdom. Komplett og lett tilgjengelig informasjon om antikorrupsjonsprogram, selskapsstruktur og finansielle data land-for-land gir et bilde av et selskaps forretningsetikk, virksomheter, omsetning, investeringer, inntekter og skatt. Dette medfører at selskapets ulike interessenter (investorer, analytikere, journalister og andre) har informasjon tilgjengelig for å kunne gjøre vurderinger, ta beslutninger, og påvirke selskapet.