For ein neve dollar

Hvordan påvirker korrupsjon menneskerettighetene, spurte Bjarte Undertun i sin masteroppgave ved Institutt for samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen. «Tenk stort, men jobb i det små,» er hans råd til andre masterstudenter som ønsker å forske videre på korrupsjonsfeltet.

 

Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg skrev masteroppgave om hvordan korrupsjon påvirker respekten for menneskerettighetene. Gjennom statistisk analyse undersøkte jeg hvordan det generelle nivået av korrupsjon i et samfunn påvirket hyppigheten av krenkelser mot folks fysiske integritet, det vil si tortur, forsvinninger, ulovmessige fengslinger og drap.

Hvorfor valgte du å skrive om korrupsjon?

Min interesse for korrupsjon våknet under Sampolkonferansen i 2007, som handlet om korrupsjon. Jeg var da bachelorstudent, og fikk under de spennende sesjonene øynene opp for at korrupsjon er et langt viktigere tema enn jeg til da hadde tenkt. Det er noe fascinerende med hvordan korrupsjon ikke bare har «usynlige» samfunnsmessige konsekvenser, men også kan avgjøre menneskeskjebner.

Hva er dine beste tips – til studenter som skal skrive masteroppgave generelt, og til de som vurderer å skrive om korrupsjon spesielt?

Skal du skrive masteroppgave, så skriv om noe så konkret og enkelt som mulig. Tenk gjerne stort, men jobb med det små. Jo bedre du kan feltet du vil skrive om, jo lettere er det å finne det lille spørsmålet som tar oss et steg videre. Skriv om det spørsmålet. Skal du skrive om korrupsjon bør du bruke tid på å forstå mekanismene. Feltet er fullt av teoretiske modeller. Da er det viktig å hele tiden ha med seg «hva betyr dette i praksis?». Kan en ikke svare på det, er en kanskje på villspor.

Har temaet for masteroppgaven din gitt mersmak, og gjort at du har fordypet deg mer i temaet korrupsjon?

Jeg har dessverre ikke jobbet akademisk med temaet etter studiene. En følger likevel med. Under arbeidet med masteroppgaven kom jeg etter hvert til erkjennelsen av at korrupsjon trolig er det største «ondet» i verden i dag. Det påvirker selvsagt hvordan man leser nyheter, men også min virksomhet som lærer. Også som lokalpolitiker har kunnskap om korrupsjon og styresett hjulpet meg å peke på det som er skjevt. Veien til vanstyre starter gjerne i det små.

Er det emner innenfor feltet du skrev om du kunne tipse andre å skrive om?

Min undersøkelse var en relativt enkel analyse av sammenhengen mellom korrupsjon og respekt for menneskerettighetene. Resultatene pekte imidlertid i retning av at korrupsjon er den viktigste enkeltfaktoren for å forklare krenkelser av menneskerettighetene. En slik påstand krever selvsagt grundigere undersøkelser, og her er det i hvert fall to veier en kan gå. For det første ville det være interessant og gå i dybden, og undersøke mekanisme. Hvordan fører korrupsjon til menneskerettighetsbrudd? For det andre har en etter hvert lange nok tidsserier av korrupsjons- og menneskerettighetsdata til at en kunne kjøre panelundersøkelser av sammenhengen. Å kunne påvise sammenhengen over tid, ville selvsagt styrket troverdigheten i påstanden over.

 

Last ned vedlegg: For ein neve dollar: Effekten av korrupsjon på respekten for menneskets fysiske integritet.