The «Grabbing Hand» of Corruption and FDI

Julie Haugli har skrevet masteroppgave om  korrupsjon og utenlandsinvesteringer og jobber i dag i granskningsavdelingen i PwC. Hun undersøkte hvorvidt korrupsjonsnivået i et gitt land hadde sammenheng med mengden utenlandsinvesteringer landet mottok og hvilke faktorer som bidrar til å bestemme lokaliseringen av en norsk utenlandsinvestering.

 

Hvorfor valgte du å skrive om korrupsjon?

Jeg har en bachelorgrad i utviklingsstudier og gjennom dette fikk jeg en spesiell interesse for temaet korrupsjon. Korrupsjon er et av de største hindrene for utvikling i vår tid og fører til skjevfordeling av makt, truer demokratiet samt utgjør roten til endeløs rekke av andre samfunnsproblemer.

Hva er dine beste tips – til studenter som skal skrive masteroppgave generelt, og til de som vurderer å skrive om korrupsjon spesielt?

Jeg vil anbefale alle som skal skrive en masteroppgave å skrive om noe som interesserer dem og vinkle oppgaven inn mot noe de ønsker å jobbe med. Til de som ønsker å skrive om korrupsjon vil jeg anbefale å sette seg grundig inn i hva korrupsjon er og hvilke problemstillinger som knytter seg til korrupsjon. Når dette er gjort er det bare å spisse det mest mulig inn slik at oppgaven blir overkommelig å gjennomføre. Korrupsjon eksisterer i alle land og i alle sektorer, det er mengder av emner å fordype seg i, derfor er det viktig å bruke tid på å begrense og definere «scoopet» i oppgaven. Jeg anbefaler også å ta kontakt med fagmiljøer som jobber med korrupsjonsspørsmål, her kan man få mye nyttig faglitteratur og hjelp. Og avslutningsvis vil jeg selvfølgelig vektlegge viktigheten av kaffe, smågodt og kompresjonssokker.

Har temaet for masteroppgaven din gitt mersmak, og gjort at du har fordypet deg mer i temaet korrupsjon?

Etter levert masteroppgave har jeg skrevet et notat for tankesmien Civita om korrupsjon og norske utenlandsinvesteringer, her fikk jeg god hjelp av Transparency International Norge. F.o.m februar 2013 har jeg jobbet i Granskingsavdelingen i PwC hvor jeg jobber med å forebygge og avdekke korrupsjon og misligheter. Arbeidet med emnet har med andre ord definitivt gitt mersmak.

Er det emner innenfor feltet du skrev om du kunne tipse andre å skrive om?

Innenfor lovgivningen kan det være interessant å se på hvordan norsk korrupsjonslovgivning er sammenliknet med britisk og amerikansk lovgivning, dette er et emne det har blitt skrevet noe om og her tror jeg man kan finne mange interessante vinklinger. Sektorspesifikke vinklinger kan også være interessante, for eksempel; hvilke sektorer er flinkere/dårligere på det forebyggende arbeidet enn andre? Er private selskaper flinkere enn det offentlige til å vektlegge korrupsjonsrisiko? Korrupsjon i kommunesektoren i Norge er også et høyaktuelt tema. Det er generelt mange dagsaktuelle temaer å finne i media.

Last ned vedlegg: The Grabing Hand of Corruption and FDI