Nasjonal integritetsstudie

National Integrity System (NIS) måler sårbarhet og korrupsjonsrisiko i viktige samfunnsinstitusjoner basert på en metode som er utarbeidet av Transparency International. Rapporten ble publisert i juni 2012 og finnes både på norsk og engelsk

Institusjonene som undersøkes omfatter Stortinget, Regjeringen, Domstolene, Offentlig sektor, Politi- og påtalemyndighet, Valgordningen, Sivilombudsmannen, Riksrevisjonen, Politiske partier, Media, Sivile samfunn og Næringslivet. Formålet med studien er å fremme bevissthet og korrupsjonsrisiko og styrke arbeidet for integritet og åpenhet i de norske samfunnsinstitusjonene.

Med utgangspunkt i studiens funn og resultater, anbefaler TI-N:

  1. Obligatorisk registrering av folkevalgtes verv og økonomiske interesser
  2. Styrke gjennomsiktigheten hos offentlige myndigheter og forvaltning gjennom å fjerne unntaksbestemmelsen for offentlige selskaper uten ansatte, og bedre praktisering av forvaltnings- og offentlighetsloven
  3. Habilitetsregler og lobbyregister for stortingsrepresentantene innføres
  4. Domstolenes uavhengighet – bruk av midlertidige tilsette dommere bør begrenses
  5. Styrke ressursprioriteringen av økonomisk kriminalitet
  6. Bedre harmoni mellom foretaksstraff og anbudsnektelse i det offentlige
  7. Ytterligere styrking av varslerinstituttet
  8. Økt bevissthet om rapporteringen av mistenkelige transaksjoner til Økokrim
  9. Bedre land-for-land rapportering (LLR) for selskaper.

Tilsvarende studier er blitt gjennomført i 25 land i Europa som danner grunnlaget for den regionale rapporten: «Money, politics and Power: corruption risks in Europe».

For mer informasjon kontakt prosjektleder Gro Skaaren-Fystro, e-post: skaaren@transparency.org, tlf: +47 95997057