Dilemmasamling engelsk

Dilemmasamlingen i engelsk utgave

TI Norges populære dilemmasamling foreligger nå i engelsk utgave! Som den norske versjonen, er samlingen til bruk for kursdeltagere tilgjengelig..Les mer