Styret

Last ned høyoppløslig bilde >

Tore Olaf Rimmereid

Tore Olaf Rimmereid er adm dir i E-CO Energi og er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker fra NHH. Rimmereid har tidligere arbeidet i Finansdepartementet og vært politisk rådgiver i Utenriksdepartementet. Fra 1998-2002 var han konserndirektør i SpareBank 1 Gruppen AS og fra 2002-2009 administrasjons- og finansdirektør i NRK.

Interesser og engasjementer her:

Last ned høyoppløslig bilde >

Jon Vea

Jon Vea var fra 2008 til 2012 ambassadør i Angola – og sideakkreditert til DR Konge, Kongo Brazzaville, Gabon, Equitorial Guinea og Sao Tome& Principe. Vea har tidligere vært stasjonert i India og i Sverige. Han er Cand.Phil. fra UiO og er nå engasjert som rådgiver for NHO hvor han bl.a leder et prosjekt om strategiske partnerskap mellom bedrifter og norske myndigheter i utviklingsland.

Interesser og engasjementer her: 

Last ned høyoppløslig bilde >

Silvija Seres

Daglig leder i konsulentselskapet TechnoRocks og er tidligere Director Business Management i Microsoft og leder fra Fast Search & Transfer. Seres har doktorgrad i matematikk fra universitetet i Oxford og MBA fra INSEAD. Seres har bred erfaring fra styre- og komitearbeid. Hennes faglige spisskompetanse er innen teknologi og innovasjon.

Interesser og engasjementer: Her

Last ned høyoppløslig bilde >

Tina Søreide

Tina Søreide er professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen og har doktorgrad i økonomi fra samme sted. Hun er også  tilknyttet Norwegian Center for Taxation (NoCeT) og var tidligere Postdoktor ved Universitet i Bergen (juridisk fakultet). Hun har vært seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt (CMI), et uavhengig forskningsinstitutt i Bergen. Søreide har studert korrupsjonsrelaterte utfordringer i en rekke sektorer og land. Fra 2008 til 2010 var Søreide ansatt i Verdensbanken, Washington DC, for å jobbe med blant annet antikorrupsjon og sektorstyring. Hun er involvert i ‘Task Force on Financial Integrity and Economic Development’, som medlem av deres Economist Advisory Council.

Interesser og engasjementer: Her

Last ned høyoppløslig bilde >

Karin Beate Theodorsen

Tidligere leder av internasjonal avdeling i LO. Theodorsen arbeidet med internasjonale spørsmål i Landsorganisasjonen i 20 år, og har blant annet vært LOs representant i IEH (Initiativet for Etisk Handel) og i KOMpakt (Regjeringens konsultative organ for menneskerettigheter og norsk økonomisk engasjement i utlandet).

Interesser og engasjementer: Her

Last ned høyoppløslig bilde >

Elise Tengs

Elise Tengs er student og har en bachelorgrad i politisk økonomi fra NTNU. Hun tar nå en mastergrad i statsvitenskap ved samme universitet. Spesialiseringsfeltene hennes er sammenlignende politikk og politisk økonomi.

Tengs hadde vervet som temasjef for den internasjonale studentfestivalen i Trondheim (ISFiT 2015) og gjennom dette vervet har hun jobbet aktivt med å sette korrupsjon på dagsorden i studentmiljøet nasjonalt og internasjonalt.

Interesser og engasjementer: Her

Last ned høyoppløslig bilde >

Gudrun Grindaker

Gudrun Grindaker er prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord kommune. Fra 2013 til 2015 var hun rådmann i Halden kommune. Hun var ansatt i KS fra 2001 og arbeidet der blant annet som direktør for Helse og velferd og direktør for Arbeidsgiverutvikling og omstilling. Før dette har hun blant annet vært ass. rådmann, helse- og sosialsjef i Nittedal og sjefsykepleier ved Ullevål sykehus.

Grindaker har i sine ulike lederroller hatt oppmerksomhet på etikk, kvalitetsutvikling, tilrettelegging for utvikling av lokaldemokrati og tillit. I KS hadde hun en periode ansvar for KS sin satsing og arbeid med etikk, både etikk og prioriteringer i tjenestene, men også etikk på systemnivå relatert til verdier og handlemåter i leder- og folkevalgtrollen. Interesser og engasjementer her.

Last ned høyoppløslig bilde >

Hans Petter Graver

Styreleder

Hans Petter Graver er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo siden 1993. Fra 2008 til 2015 ledet han fakultetet som Dekan.

Han har tidligere arbeidet i Forbruker- og administrasjonsdepartementet og hos regjeringsadvokaten. Han var styreleder i Stiftelsen Miljømerking i Norge 1997-2003 og leder av det norske kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper 2010-2015. De siste årene har han arbeidet med juridisk argumentasjon og etikk, og vært særlig opptatt av etiske utfordringer som jurister kan bli stilt overfor.

Interesser og engasjementer her.