Styret

Last ned høyoppløslig bilde >

Tore Olaf Rimmereid

Tore Olaf Rimmereid er adm dir i E-CO Energi og er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker fra NHH. Rimmereid har tidligere arbeidet i Finansdepartementet og vært politisk rådgiver i Utenriksdepartementet. Fra 1998-2002 var han konserndirektør i SpareBank 1 Gruppen AS og fra 2002-2009 administrasjons- og finansdirektør i NRK.

Interesser og engasjementer her:

Last ned høyoppløslig bilde >

Jon Vea

Jon Vea var fra 2008 til 2012 ambassadør i Angola – og sideakkreditert til DR Konge, Kongo Brazzaville, Gabon, Equitorial Guinea og Sao Tome& Principe. Vea har tidligere vært stasjonert i India og i Sverige. Han er Cand.Phil. fra UiO og er nå engasjert som rådgiver for NHO hvor han bl.a leder et prosjekt om strategiske partnerskap mellom bedrifter og norske myndigheter i utviklingsland.

Interesser og engasjementer her: 

Last ned høyoppløslig bilde >

Stein Reegård

Styrets nestleder

Stein Reegård er seniorrådgiver i LO og tidligere sjeføkonom og leder av LOs økonomiske kontor (1993-2017). Han er utdannet samfunnsøkonom og har også arbeidserfaring som statssekretær i Forbruker- og administrasjonsdepartementet og i Nærings- og handelsdepartementet.

Interesser og engasjementer her

Last ned høyoppløslig bilde >

Mimi Berdal

Styremedlem

Mimi Berdal er advokat og har mange års erfaring med styrearbeid i børsnoterte, private, offentlige og ideelle organisasjoner. Siden 2005 har hun vært selvstendig næringsdrivende med fokus på investeringer i nystartede og etablerte selskaper, strategisk rådgivning og forhandlinger, undervisningsoppdrag samt styrearbeid.

Interesser og engasjementer her

Last ned høyoppløslig bilde >

Ivar Kolstad

Styremedlem

Ivar Kolstad er samfunnsøkonom (Dr Oecon) og arbeider som seniorforsker ved Christian Michelsen Institutt (CMI) og Associate Professor ved Norges Handelshøyskole hvor han underviser i bedrifters samfunnsansvar. Kolstads forskning fokuserer bl.a på korrupsjon, menneskerettigheter, skatteparadiser, bedrifters samfunnsansvar og ansvarlige investeringer.

Interesser og engasjementer her

Last ned høyoppløslig bilde >

Elise Tengs

 

Elise Tengs er statsviter og arbeider som Associate Researcher ved Quality of Government Institute, ved Göteborgs Universitet. Spesialiseringsfeltene hennes er sammenlignende politikk og politisk økonomi. Hun har tidligere vært praktikant og lokalt ansatt ved den norske ambassaden i Kathmandu, hvor hun jobbet med godt styresett og anti-korrupsjon. Før det hadde hun vervet som temasjef for den internasjonale studentfestivalen i Trondheim (ISFiT 2015), hvor hun jobbet med å sette korrupsjon på dagsorden i studentmiljøet nasjonalt og internasjonalt.

Interesser og engasjementer: Her

Last ned høyoppløslig bilde >

Gudrun Grindaker

Gudrun Grindaker driver sitt eget konsulentfirma. Hun har lang erfaring fra norsk kommuneforvaltning både som prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord kommune og som rådmann i Halden kommune. Hun var ansatt i KS fra 2001 og arbeidet der blant annet som direktør for Helse og velferd og direktør for Arbeidsgiverutvikling og omstilling. Før dette har hun blant annet vært ass. rådmann, helse- og sosialsjef i Nittedal og sjefsykepleier ved Ullevål sykehus.

Grindaker har i sine ulike lederroller hatt oppmerksomhet på etikk, kvalitetsutvikling, tilrettelegging for utvikling av lokaldemokrati og tillit. I KS hadde hun en periode ansvar for KS sin satsing og arbeid med etikk, både etikk og prioriteringer i tjenestene, men også etikk på systemnivå relatert til verdier og handlemåter i leder- og folkevalgtrollen. Interesser og engasjementer her.

Last ned høyoppløslig bilde >

Hans Petter Graver

Styreleder

Hans Petter Graver er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo siden 1993. Fra 2008 til 2015 ledet han fakultetet som Dekan.

Han har tidligere arbeidet i Forbruker- og administrasjonsdepartementet og hos regjeringsadvokaten. Han var styreleder i Stiftelsen Miljømerking i Norge 1997-2003 og leder av det norske kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper 2010-2015. De siste årene har han arbeidet med juridisk argumentasjon og etikk, og vært særlig opptatt av etiske utfordringer som jurister kan bli stilt overfor.

Interesser og engasjementer her.