Medlemmer

Nedenfor følger oversikt over medlemmer i TI-Norge og hva de enkelte medlemmene årlig betaler (kroner).

Børsnoterte selskaper
Statoil ASA 250 000
Orkla ASA 100 000
Petroleum Geo-Services ASA 75 000
Kongsberggruppen ASA 75 000
DNB 100 000
Telenor ASA 250 000
Norsk Hydro ASA 250 000
Cermaq Group AS 75 000
Schibsted ASA 75 000
Yara International ASA 100 000
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 50 000

Private selskaper (ikke børsnotert i Norge) samt enkelte andre virksomheter
Siemens AS 50 000
Jotun AS 75 000
Multiconsult 25 000
DNV GL 75 000
Stiftelsen SINTEF 25 000
Advokatfirmaet Selmer 10 000
07 Media 10 000
Stiftelsen Offshore Northern Seas 12 000
Norsk Gjenvinning Norge AS 25 000
ECOsubsea AS 5 000
Geelmuyden Kiese Gruppen 10 000
Asplan Viak AS 10 000
Marine Benefits AS 10 000

Offentlig eide selskaper og virksomheter
Statkraft ASA 50 000
SN Power 50 000
Oslo universitetssykehus HF 35 000
GIEK 12 000
GIEK Kredittforsikring 10 000
Sykehuset Østfold HF 100 000
Riksrevisjonen 50 000
Helse Sør-Øst RHF 50 000
Kommunalbanken AS 100 000
Avinor AS 100 000
Universitetet i Oslo 100 000

Andre interesseorganisasjoner/særlovsselskaper
NHO 12 000
LO 12 000
BNL 12 000
Industri Energi 12 000
Norges Rederiforbund 12 000
KS 12 000
Virke 12 000
Universitets- og høyskolerådet 1 200
Innovasjon Norge 12 000
Norges kommunerevisorforbund 12 000
Norges Juristforbund 12 000
Delta 12 000
Eksportkreditt Norge 12 000

Ideelle organisasjoner og foreninger
Care Norge 1 200
Flyktningehjelpen 1 200
Norges Røde Kors 1 200
Forum for kontroll og tilsyn 1 200
Lions Clubs International MD 104 Norge 1 200

Kommuner, fylkeskommuner og kommunale virksomheter
Lier kommune 15 000
Tromsø kommune 25 000
Kristiansand kommune 25 000
Andøy kommune 15 000
Moss kommune 25 000
Sørum kommune 15 000
Oslo kommune 40 000
Frogn kommune 15 000
Førde kommune 15 000
Grimstad kommune 15 000
Sola kommune 15 000
Askøy kommune 15 000
Oppegård kommune 15 000
Sandefjord kommune 25 000
Røyken kommune 15 000
Lyngdal kommune 15 000
Trondheim kommune 40 000
Nesodden kommune 15 000
Ringerike kommune 15 000
Vefsn kommune 15 000
Ulstein kommune 15 000
Aurland kommune 15 000
Eidsvoll kommune 15 000
Nittedal kommune 15 000
Flekkefjord kommune 15 000
Stange kommune 15 000
Nøtterøy kommune 15 000
Asker kommune 25 000
Tjøme kommune 15 000
Alta kommune 15 000
Drammen kommune 25 000
Tønsberg kommune 25 000
Meland kommune 15 000
Haugesund kommune 25 000
Hordaland fylkeskommune 40 000
Telemark fylkeskommune 40 000
Vest-Agder fylkeskommune 40 000
Aust-Agder fylkeskommune 40 000
Stord kommune 15 000
Bergen kommune 40 000
Porsgrunn kommune 25 000
Kongsberg kommune 15 000
Lillesand kommune 15 000
Stavanger kommune 40 000
Enebakk kommune 15 000
Karmøy kommune 25 000
Fredrikstad kommune 25 000
Halden kommune 25 000
Ski kommune 15 000
Rana kommune 15 000
Bærum kommune 40 000
Vestvågøy kommune 15 000
Lørenskog kommune 25 000
Lillehammer kommune 15 000
Arendal kommune 25 000
Hurum kommune 15 000
Svelvik kommune 15 000
Buskerud fylkeskommune 40 000
Fjell kommune 15 000
Kvinesdal kommune 15 000
Søgne kommune 15 000
Os kommune 15 000
Vaksdal kommune 5 000
Kragerø kommune 15 000