Medlemmer

Nedenfor følger oversikt over medlemmer i TI-Norge og hva de enkelte medlemmene årlig betaler (kroner).

Børsnoterte selskaper
Statoil ASA  250 000
Orkla ASA  100 000
Petroleum Geo-Services  ASA 75 000
Kongsberggruppen ASA  75 000
DNB  100 000
Telenor ASA  250 000
Norsk Hydro ASA  250 000
Cermaq Group AS  50 000
Schibsted ASA  75 000
Yara International ASA  100 000
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA  50 000

Private selskaper (ikke børsnotert i Norge) samt enkelte andre virksomheter
Siemens AS  50 000
Jotun AS  75 000
Multiconsult  25 000
DNV GL  75 000
Stiftelsen SINTEF  25 000
Advokatfirmaet Selmer  10 000
07 Media  10 000
Stiftelsen Offshore Northen Seas  12 000
Norsk Gjenvinning Norge AS  25 000
ECOsubsea AS  5 000
Geelmuyden Kiese Gruppen  10 000
Asplan Viak AS  10 000
Marine Benefits AS  10 000

Offentlig eide selskaper og virksomheter
Statkraft ASA  50 000
SN Power  50 000
Oslo universitetssykehus HF  35 000
GIEK  12 000
GIEK Kredittforsikring  10 000
Sykehuset Østfold HF  100 000
Riksrevisjonen  50 000
Helse Sør-Øst RHF  50 000
Kommunalbanken AS  100 000
Avinor AS  100 000

Andre interesseorganisasjoner/særlovsselskaper
NHO  12 000
LO  12 000
BNL  12 000
Industri Energi  12 000
Norges Rederiforund  12 000
KS  12 000
Virke  12 000
Universitets- og høyskolerådet  1 200
Innovasjon Norge  12 000
Norges kommunerevisorforbund  12 000
Norges Juristforbund  12 000
Delta  12 000
Eksportkreditt Norge  12 000

Ideelle organisasjoner og foreninger
Care Norge  1 200
Flyktningehjelpen  1 200
Norges Røde Kors  1 200
Forum for kontroll og tilsyn  1 200
Lions Clubs International MD 104 Norge  1 200

Kommuner, fylkeskommuner og kommunale virksomheter
Lier kommune  15 000
Tromsø kommune  25 000
Kristiansand kommune 25 000
Andøy kommune  15 000
Moss kommune  25 000
Sørum kommune  15 000
Oslo kommune  40 000
Frogn kommune  15 000
Førde kommune  15 000
Grimstad kommune  15 000
Sola kommune  15 000
Askøy kommune  15 000
Oppegård kommune  15 000
Sandefjord kommune  25 000
Røyken kommune  15 000
Lyngdal kommune  15 000
Trondheim kommune  40 000
Nesodden kommune  15 000
Ringerike kommune  15 000
Vefsn kommune  15 000
Ulstein kommune  15 000
Aurland kommune  15 000
Eidsvoll kommune  15 000
Nittedal kommune  15 000
Flekkefjord kommune  15 000
Stange kommune  15 000
Nøtterøy kommune  15 000
Asker kommune  25 000
Tjøme kommune  15 000
Alta kommune  15 000
Drammen kommune  25 000
Tønsberg kommune  25 000
Meland kommune  15 000
Haugesund kommune  25 000
Hordaland fylkeskommune  40 000
Telemark fylkeskommune  40 000
Vest-Agder fylkeskommune  40 000
Aust-Agder fylkeskommune  40 000
Stord kommune  15 000
Bergen kommune  40 000
Porsgrunn kommune  25 000
Kongsberg kommune  15 000
Lillesand kommune  15 000
Stavanger kommune  40 000
Enebakk kommune  15 000
Karmøy kommune  25 000
Fredrikstad kommune  25 000
Halden kommune  25 000
Ski kommune  15 000
Rana kommune  15 000
Bærum kommune  40 000
Vestvågøy kommune  15 000
Lørenskog kommune  25 000
Lillehammer kommune  15 000
Arendal kommune  25 000
Hurum kommune  15 000
Svelvik kommune  15 000
Buskerud fylkeskommune  40 000
Fjell kommune  15 000
Kvinesdal kommune  15 000
Søgne kommune  15 000
Os kommune  15 000