Medlemmer

Medlemmer i Transparency International Norge og hva de betaler årlig (NOK)

Børsnoterte selskaper 
Equinor ASA                                     250 000
PGS Geophyisical AS                         27 500
Kongsberggruppen ASA                     82 500
DNB                                                  110 000
Telenor ASA                                      250 000
Norsk Hydro ASA                              250 000
Schibsted ASA                                    82 500
Yara International ASA                      110 000
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA           55 000

Private selskaper (ikke børsnotert i Norge) samt enkelte andre virksomheter              
Siemens AS                                         27 500
Jotun AS                                              82 500
Multiconsult                                          27 500
DNV GL                                               82 500
Stiftelsen SINTEF                                27 500
Advokatfirmaet Selmer                        11 000
07 Media                                              11 000
Stiftelsen Offshore Northern Seas       13 000
ECOsubsea AS                                     5 500
Geelmuyden Kiese Gruppen               11 000
Asplan Viak AS                                    11 000
Marine Benefits AS                              11 000
CleanCarbon AS                                   5 500
Salmon Group                                       5 500
Power to Educate AS                            5 500
IBF Legal Advokatfirma AS                   5 500
Nortura SA                                          27 500

Offentlig eide selskaper og virksomheter              
Statkraft ASA                                    110 000
SN Power                                           55 000
Oslo universitetssykehus HF            110 000
GIEK                                                   13 000
GIEK Kredittforsikring                         13 000
Riksrevisjonen                                    55 000
Helse Sør-Øst RHF                            55 000
Kommunalbanken AS                       110 000
Avinor AS                                          110 000
Universitetet i Oslo                            110 000
Helse Midt-Norge RHF                      110 000
Forsvaret                                           110 000
Revisjon Øst IKS                                 11 000

Andre interesseorganisasjoner/særlovsselskaper              
NHO                                                    13 000
LO                                                       13 000
BNL                                                     13 000
Industri Energi                                     13 000
Norges Rederiforbund                         13 000
KS                                                        13 000
Virke                                                    13 000
Universitets- og høyskolerådet              1 300
Innovasjon Norge                                13 000
Norges kommunerevisorforbund         13 000
Norges Juristforbund                           13 000
Delta                                                    13 000
Eksportkreditt Norge                            13 000
Samfunnsviterne                                  13 000

Ideelle organisasjoner og foreninger    
Care Norge                                             1 300
Flyktningehjelpen                                   1 300
Norges Røde Kors                                 1 300
Forum for kontroll og tilsyn                     1 300
Norsk Folkehjelp                                     1 300
Lions Clubs International MD 104 Norge    1 300
Det Kongelige Selskap for Norges Vel    1 300
Innsamlingskontrollen i Norge                1 300
Kirkens Nødhjelp                                    1 300
Redd Barna                                            1 300
Norsk Ukrainsk Handelskammer           1 300

Kommuner, fylkeskommuner og kommunale virksomheter         
Lier kommune                                         16 500
Tromsø kommune                                   36 000
Kristiansand kommune                           44 000
Andøy kommune                                      5 500
Moss kommune                                      27 500
Lillestrøm kommune                               36 000
Oslo kommune                                       44 000
Frogn kommune                                     16 500
Sunnfjord kommune                               16 500
Grimstad kommune                                16 500
Sola kommune                                       16 500
Nordre Follo kommune                           27 500
Sandefjord kommune                             36 000
Lyngdal kommune                                  16 500
Trondheim kommune                              44 000
Nesodden kommune                               16 500
Ringerike kommune                                27 500
Vefsn kommune                                      16 500
Ulstein kommune                                    16 500
Aurland kommune                                     5 500
Eidsvoll kommune                                   16 500
Nittedal kommune                                   16 500
Stange kommune                                    16 500
Færder kommune                                    16 500
Asker kommune                                       36 000
Alta kommune                                         16 500
Drammen kommune                                44 000
Tønsberg kommune                                 27 500
Alver kommune                                        16 500
Haugesund kommune                              27 500
Vestland fylkeskommune                          44 000
Vestfold og Telemark fylkeskommune      44 000
Agder fylkeskommune                              44 000
Stord kommune                                        16 500
Bergen kommune                                     44 000
Porsgrunn kommune                                27 500
Kongsberg kommune                              16 500
Lillesand kommune                                 16 500
Stavanger kommune                               44 000
Enebakk kommune                                 16 500
Karmøy kommune                                   27 500
Fredrikstad kommune                              36 000
Rana kommune                                       16 500
Bærum kommune                                    44 000
Lørenskog kommune                               27 500
Lillehammer kommune                            16 500
Arendal kommune                                   27 500
Viken fylkeskommune                             44 000
Øygarden kommune                               27 500
Kvinesdal kommune                                16 500
Bjørnafjorden kommune                          16 500
Vaksdal kommune                                     5 500
Kragerø kommune                                  16 500
Osterøy kommune                                  16 500
Øvre Eiker kommune                              16 500
Ålesund kommune                                  36 000
Larvik kommune                                      27 500
Modum kommune                                    16 500