Lover og konvensjoner

Norges lover:

I det norske lovverket reguleres korrupsjon av Straffeloven § 276 a-c.

 

Norge har undertegnet:

The Civil Law Convention against Corruption

 

Norge er rettslig bundet av:

The UN Convention against Corruption

The Criminal Law Convention on Corruption

The OECD Convention against Bribery