Foredrag av Sverre Lodgaard (TIs årsmøte)

I forlengelsen av TI Norge sitt årsmøte 10. mai på Litteraturhuset, inviterer vi til åpent foredrag og diskusjon med seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Lodgaards ekspertområder er bl.a geopolitikk og hans foredrag vil dreie seg om korrupsjonsutfordringer i en omskiftelig verden.

Foredraget begynner  kl. 1750. Møterom Kvernland.

Velkommen!