TI Norges årsmøte

TI Norge avholder sitt årsmøte. Hold av datoen – mer informasjon kommer.