Utsatt! Rundebordsmøte om ISO standard (for medlemmer)

Vi må dessverre utsette dette arrangementet. Vi kommer tilbake med ny invitasjon når situasjonen mht koronavirus er avklart.

PGS’ erfaringer med «ISO-37001 Anti-Bribery Management System»

Med bistand fra DNV-GL gjennomførte PGS i 2019 en to-dagers gapsanalyse mellom eksisterende anti-korrupsjonsprogram og den ny ISO standarden.

PGS vil fortelle om prosessen, erfaringer fra denne og hvilke tiltak som er iverksatt etter analysen ble gjennomført.