Oljefondets arbeid med korrupsjonsrisiko: Digitalt Rundebord (for medlemmer)

TI Norge inviterer medlemmer til digitalt Rundebord

Onsdag 20 januar 2021 kl 09.00-10.30

I februar 2018 publiserte NBIM et forventingsdokument med forventninger til selskaper om antikorrupsjonsarbeid. I forbindelse med lanseringen uttalte daværende leder for NBIM Yngve Slyngstad «Vi ønsker å sende et tydelig signal om at vi forventer at alle selskaper vi er investert i har gode antikorrupsjonstiltak på plass».

I november 2020 lanserte NBIM et nytt veiledningsnotat, med 17 indikatorer som har til hensikt å bedre selskapsrapportering om effektene av antikorrupsjonstiltak. De 17 indikatorene er gruppert innen hovedtemaer som regnes som relevante for å hindre korrupsjon: Kultur, Risikohåndtering, Tredjeparter, Etterlevelse og Tilsyn.

TI Norge tror NBIMs tilnærming kan være relevant for andre aktører i offentlig og privat virksomhet i deres samhandling med tredjeparter og har derfor invitert Wilhelm Mohn i NBIM til dette Rundebordet. Han vil presentere hvordan NBIM arbeider med antikorrupsjon, blant annet historien bak NBIMs forventningdsokument, hvordan forventningene er tatt imot i markedet, erfaringer fra eierskapsdialog og hva som ligger i det nye veiledningsnotatet og arbeid i fellesinitiativer.

I tillegg vil Guro Slettemark i TI Norge innlede med en kort gjennomgang og status for lov om register over reelle rettighetshavere (eierskapsregister).

Program

09:00-09:20: Hva er eierskapsregisteret og hvorfor er det viktig med åpenhet? Ved Guro Slettemark, TI Norge

09:20-10:00: Hvordan arbeider NBIM med korrupsjonsrisiko? Ved Wilhelm Mohn, NBIM

10:00-10:30 Kommentarer, spørsmål og diskusjon

 

– Rundebordet gjennomføres via Teams.

– Påmelding til Guro Slettemark, e-post slettemark@transparency.no  innen 18. januar.