Bærekraft. Hvordan takler norske bedrifter utfordrende markeder?

TI – NHO 13 September 2019

REGISTER HERE

Bærekraft. Hvordan takler norske bedrifter utfordrende markeder?
Transparency International Norge og NHO arrangerer et halvdagsseminar i Næringslivets Hus 13. september.

Spørsmål som diskuteres er blant annet: Hva er problemene bedriftene står overfor, og i hvilken grad kompromitterer selskaper juridiske og etiske rammer for å få ting gjort? Den siste korrupsjonsindeksen fra TI viste at selv de landene med høyest poengsum ikke var fri for korrupsjon «Trouble at the top».

FNs bærekraftsmål gir et globalt rammeverk for den verden vi ønsker å se i 2030. Mål 16 inkluderer flere mål for bekjempelse av korrupsjon og spesielt 16,5 «Reduksjon i alle former for korrupsjon og bestikkelse». Men mål 16 er ikke bare viktig i seg selv. Det gir også viktige føringer for implementering av de andre bærekraftmålene.
Antikorrupsjon er et sentralt element i internasjonaliserte bedrifter. Nulltoleranse for korrupsjon er ofte lettere sagt enn gjort og spesielt i markeder hvor korrupsjon er mer vanlig enn i Norge.

8.30 Registrering, kaffe og mingling

9.00 Velkomsthilsen, Mari Sundli Tveit, direktør for område næringspolitikk, NHO og
Guro Slettemark, generalsekretær, Transparency International Norge

Å gjøre det rette på rett måte – lærdommer fra nordlige Brasil,
Lars Kolbjørnsen, VP Senior Compliance Officer, Hydro

Compliance og fornybar energi i nye markeder,
Kjersti Reinsnos, Head of Ethics and Anti-Corruption, Equinor

Lærdommer fra Myanmar, Telenor

Etterlevelse av nulltolranse for tilretteleggingsbetalinger i nye markeder
Cira Holm, Chief Compliance Officer, Yara

Benstrekk og kaffe (15 minutter)

Et sivilsamfunnsperpektiv på næringsliv, antikorrupsjon og bærekraftig utvikling
Gro Skaaren-Fystro, spesialrådgiver, Transparency International Norge

Paneldebatt ledet av Cathrine Dehli, NHOs forum for Bærekraft, Footstep.
Panelet vil bestå av innlederne fra selskapene

1200 Slutt