Kurs: Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden – privat sektor

Kurs i antikorrupsjonsarbeid – unikt kurssamarbeid mellom Transparency International Norge (TI) og Initiativ for Etisk handel (IEH)

Hva gjør du når det viser seg at leverandørens utslippstillatelse skyldes bestikkelser? Eller når det gode resultatet i siste sosiale revisjon skyldes en korrupt revisor? Hvordan kan norske virksomheter unngå korrupsjon i leverandørkjeden og i egen innkjøpsprosess? Dette kurset gir deg innføring i praktisk metodikk for ansvarlig leverandørkjedestyring med fokus på antikorrupsjonsarbeid.

Norsk lovgivning på korrupsjon er blant verdens strengeste. Men, hvordan kan norske virksomheter unngå korrupsjon i land der dette er daglig praksis? Korrupsjonssakene som har vært prøvd for retten de senere årene, omfatter både aktører i næringslivet og offentlige tjenestepersoner, og mange av dem gjelder korrupsjon i utlandet.

Dette kurset gir deg innføring i praktisk metodikk for arbeid med ansvarlig leverandørkjedestyring og oppfølging av risiko i leverandørkjeden, med fokus på antikorrupsjonsarbeid. Du lærer om hvordan du kan håndtere korrupsjonsrisiko i produsentland og i egen innkjøpsprosess, og om hvilke verktøy som finnes. Deretter får du konkrete tips og råd om hvordan din virksomhet kan starte utviklingen av et antikorrupsjonsprogram.
Datoer:
04.09, kl. 10.00-15.00 (privat sektor). Les mer og meld deg på her.
05.09, kl 10.00-15.00 (offentlig sektor). Les mer og meld deg på her.
Påmeldingsfrist 31. august.
________________________________________
Reidun Blehr Lånkan | T 99 60 95 93| reidun@etiskhandel.no
Initiativ for etisk handel (IEH) | Hausmanns gate 19, 0182 Oslo | www.etiskhandel.n