Kurs: Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden – privat sektor

Hvordan kan næringslivet håndtere risiko for korrupsjon i leverandørkjeden og i egen innkjøpsprosess? På dette kurset får du innføring i praktisk metodikk for ansvarlig leverandørkjedestyring med fokus på antikorrupsjonsarbeid.

Målgruppe

Private virksomheter; innkjøpere, CSR/bærekraft/antikorrupsjon/etisk handel – ansvarlige og andre med ansvar for leverandørkjedeoppfølging.

Kursinnhold
På kurset vil du få en innføring i praktisk metodikk for arbeid med ansvarlig leverandørkjedestyring og oppfølging av risiko i leverandørkjeden. Deretter dykker vi dypere ned i metoden og tar for oss antikorrupsjonsarbeid spesielt; hva er risikoen for korrupsjon i globale leverandørkjeder? Hvordan håndtere korrupsjonsrisiko i produsentland og i egen innkjøpsprosess? Hvilke verktøy finnes? Du får konkrete tips og råd om hvordan din virksomhet kan starte utviklingen av et antikorrupsjonsprogram i leverandørkjeden.

Kurset er praktisk lagt opp med mye bruk av dilemmaer, caser og diskusjon.

Læringsmål
Kjenne til metodikk for ansvarlig leverandørkjedestyring
Kjenne til risiko og konsekvenser av korrupsjon i leverandørkjeden
Kunne starte arbeidet med utvikling av antikorrupsjonsprogram i egen virksomhet

 

For påmelding gå til:

http://etiskhandel.no/Artikler/14557.html