Klimahåndtering og korrupsjon

Velkommen til webinar 15. september fra 9-11.

Klimakrisen er en av vår tids største utfordringer. Mange bedrifter har for lengst startet utviklingen mot et grønnere skifte. Samtidig er det mange forhold som bremser utviklingen. Økonomiske interesser og mangel på politisk vilje sammen med usikkerhet om utslippsutvikling og effektene av virkemidlene forsinker måloppnåelsen. I dette problemkomplekset er det også en fare for maktmisbruk og korrupsjon.

I dette webinaret inviterer NHO og TI Norge norske bedrifter til å belyse problemstillingen,

«Hva innebærer koblingen mellom klimakrise og korrupsjon for din bedrift og din bransje?  Hvilke risiki er størst, og hva gjør dere for å forebygge?»

 

Tentativt program:

 

0900    Velkomsthilsen

Mari Sundli Tveit, politikkdirektør, NHO

Guro Slettemark, generalsekretær, Transparency International Norge

 

Innledere

Lene Svenne , Vice President, Sustainability and Governance, Kongsberggruppen ASA

Morten Torkildsen, Group Compliance Manager, Wilhelm Wilhelmsen Holding ASA

Sven Mollekleiv, Senior Vice President, Group Sustainability, DNV GL

Per Brevik, Direktør for Bærekraft, HeidelbergCement

 

Paneldebatt

Ledet av Cathrine Dehli, VP Sustainable business Cognite og leder av NHOs forum for bærekraft,

Panelet vil bestå av innlederne fra selskapene

 

1100    Kort oppsummering og avslutning

Påmelding  HER