Hvem eier Oslo? Hvitvaskingsrisiko i eiendomsmarkedet?

Digitalt lanseringsseminar 27. januar 2021 kl 09:00-10:30

Transparency International Norge (TI Norge) har kartlagt eierstruktur og eierskap i deler av Oslos eiendomsmarked, for å undersøke om det finnes indikasjoner på hvitvasking. Slik hvitvasking er et velkjent fenomen i storbyområder ellers i verden.

Rapporten lanseres på et åpent digitalt seminar som kan følges direkte via TI Norges Facebook-profil.

Generalsekretær Guro Slettemark i TI Norge leder seminaret.

Spesialrådgiver Tor Dølvik i TI Norge presenterer undersøkelsen

Kommentarer fra:

  • Sven Arild Damslora, førstestatsadvokat Økokrim, leder i Enhet for finansiell etterretning (EFE)
  • Anne Marthe Bjønnes, Phd-stipendiat NHH og høgskolelektor Politihøgskolen i Oslo
  • Roar Østby, partner Kvamme Associates

Panelsamtale ledet av generalsekretær Guro Slettemark. Spørsmål og kommentarer fra seminardeltakere.

Ingen påmelding