Etikkonferansen 2020: Tillitsskapende kommuner

Etikkonferansen avholdes i år digitalt den 22. september kl. 10.00 – 13.00

På etikkonferansen 2020 får du et bilde av hvordan det står til med folks tillit til lokaldemokratiet, debatt om hva som skaper tillit og refleksjoner om hvordan vi kan beskytte kommunene mot press. Gjennom innledninger og paneldebatter vil folkevalgte, administrativ ledelse og eksperter peke på utfordringer, muligheter og gode erfaringer i arbeidet med å sikre tillit og forebygge korrupsjon.

Konferansen henvender seg til folkevalgte, ledere og ansatte i kommunesektoren.

Arrangører: KS, Transparency International Norge og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lenke til program og påmelding her.

Vi håper mange av dere vil følge Etikkonferansen og at dere tar i bruk den nylig utgitte Dilemmasamlingen TI Norge har utgitt i samarbeid med KS. Behovet skulle være der, slik lederen i Kommunesektorens etikkutvalg, Tora Aasland, minner om i et intervju i Aftenposten 24. juni i år.