Digitalt rundebord for medlemmer: Forslag til nye bestemmelser om korrupsjon

Foretaksstraff og korrupsjon – forslag til nye regler herunder innføring om lovfestet krav til virksomheters antikorrupsjonsarbeid

Velkommen til digitalt rundebord onsdag 1. september kl 09-10.

TI Norge fortsetter suksessen med digitale rundebordsmøter for medlemmer.
Denne gangen er temaet forlag til nye regler om foretaksstraff og korrupsjon, innføring av regulatoriske krav til antikorrupsjonsarbeid.

Innleder Knut Høivik har på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet evaluert reglene om foretaksstraff og korrupsjon.

«Det skisseres et forslag om å innføre regulatoriske krav til antikorrupsjonsarbeid for større virksomheter og i offentlig sektor. Forutsetningen er at det opprettes et særskilt tilsynsorgan med spisskompetanse på antikorrupsjon. Et slikt organ kan naturlig utarbeide veiledning og retningslinjer for robuste antikorrupsjonsprogrammer. Det kan også ha ansvar for oppfølging av vilkår om antikorrupsjonstiltak som ledd i foretaksstraff for korrupsjon.»

https://www.regjeringen.no/contentassets/29e5488b86344eea97683a349c1b230c/foretaksstraff-og-korrupsjon.pdf

 

Møtet gjennomføres på Teams.

 

Påmeldingsfrist mandag 30. august 2021

Påmelding sendes til Guro Slettemark på e-post: slettemark@transparency.no

Lenke til møtet sendes til de påmeldte 31. august