CleanBiz conference: Power up anti-bribery

TI Norge, TI Portugal og TI Island inviterer til online konferanse med fokus på ansvarlig forretningsdrift med tittelen «Power up anti-bribery for human rights and sustainable development». Tre erfarne eksperter fra TI bevegelsen vil dele sine observasjoner og anbefalinger, Peter Eigen, Francois Valerian og Gillian Dell.

Konferansen finner sted online, 22. oktober kl. 1600 (norsk tid)

For mer informasjon og påmelding https://transparencia.pt/en/cleanbiz/