Årsmøte 2021

TI Norges årsmøte avholdes den 4. mai 2021 kl 16.30. Det blir trolig et digitalt møte i år. Nærmere informasjon kommer.