Antikorrupsjonskonferansen 2020

Den årlige kraftsamlingen mot korrupsjon er under forberedelse! Hold at datoene 11. og 12. juni. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Følg også med på https://antikorrupsjonskonferansen.no/