Avlyst: Antikorrupsjonskonferansen 2020

Vi har dessverre måttet avlyse årets konferanse pga korona-epidemien.

Følg også med på https://antikorrupsjonskonferansen.no/