Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden

Hva gjør du når det viser seg at den kinesiske produsenten leverandøren din benytter har bestukket lokale myndigheter for å få miljøutslippstillatelse? Eller når det gode resultatet i siste sosiale revisjon er gitt av en korrupt revisor? Hvordan kan norske virksomheter unngå korrupsjon i leverandørkjeden og i egen innkjøpsprosess? Dette kurset gir deg innføring i praktisk metodikk for ansvarlig leverandørkjedestyring med fokus på antikorrupsjonsarbeid.

10:00-10:15 – Velkommen og introduksjon
10:15-10:30 – Aktsomhetsvurderinger v/Etisk Handel Norge
10:30-11:30 – Korrupsjon, omfang, definisjon, kartlegging, verktøy mm v/TI
11:30-12:00 – Lunsj
12:00 -12:30 – Samuel om korrupsjon i sosiale revisjoner
12:30-13:00 – Grete Solli om Sykehusinnkjøps antikorrupsjonsprogram, internt og i leverandørsamarbeid
13:00-13:30 – Cira Holm om Yaras erfaringer med tilretteleggingsbetalinger
13:30-13:45 – Pause
13:45-13:55 – Hva har vi hørt til nå – samle tråder
13:55-14.55 – Dilemmatrening
14:55 – 15:00 – Oppsummering

For mer informasjon og påmelding se her:

http://etiskhandel.no/noop/page.php?p=Artikler/14557.html&d=1