Velkommen til Antikorrupsjonskonferansen 2021

Antikorrupsjonskonferansen 2021

Om fire uker, den 10 og 11. juni avholdes antikorrupsjonskonferansen for syvende gang, dette året digitalt. Konferansen er et unikt samarbeid mellom ØKOKRIM, Transparency International Norge, Advokatfirmaet Selmer og Kvamme Associates. Konferanse setter søkelys på utviklingen nasjonalt og internasjonalt, og løfter frem de viktigste tiltakene innen dagens antikorrupsjonsarbeid.

Konferansen ønsker å bidra til viktig kompetanseheving, og passer for representanter for alle virksomheter og organisasjoner som står overfor korrupsjonsutfordringer og som arbeider med å forebygge og avdekke korrupsjon, slik som privat sektor, offentlig sektor, ikke-statlig virksomhet (NGO), og velferds-/bistandsorganisasjoner. Antikorrupsjonskonferansen gir faglig påfyll og inspirasjon, og legger til rette for nettverksbygging på tvers av sektorer. Alle inntekter fra konferansen går til å dekke utgifter i forbindelse med gjennomføringen. Et eventuelt overskudd vil benyttes til særskilt formål innen korrupsjonsforebygging.

Dag 1 vil ha et nasjonalt fokus, og åpnes av justisminister Monica Mæland, mens dag 2 er viet den internasjonale situasjonen vedrørende korrupsjon og bestikkelser. I år vil vi også ha en prekonferanse den 9. juni, der vi har invitert varslerne Johannes Stefansson (Samherji-saken) og Elin Baklid-Kunz (varsler ved et amerikansk sykehus) til å fortelle sine historier.

Klikk på Antikorrupsjonskonferansen for informasjon om konferansen, foredragsholdere, program og for påmelding. Merk spesialpris for studenter!