Den internasjonale antikorrupsjonsdagen 9. desember: Norske politikere svarer på korrupsjonsutfordringene

I denne filmen tar vi til orde for at Norge må ta en aktiv rolle i å sette korrupsjon på dagsorden i FNs Sikkerhetsråd. I tillegg har vi spurt våre politiske partier om hva som er de største korrupsjonsutfordringene globalt og nasjonalt. Fire av partiene tok oppfordringen.