Den internasjonale antikorrupsjonsdagen 9. desember: utfordringer i krisetid

9. desember markerer vi den internasjonale antikorrupsjonsdagen som ble etablert for å rette oppmerksomhet mot FN-konvensjonen mot korrupsjon (UNCAC). Målet med konvensjonen som trådte i kraft for 15 år siden, er å redusere alle former for korrupsjon og å styrke internasjonal rettshåndhevelse. Markeringen av antikorrupsjonsdagen er viktig for alle som er opptatt av kampen mot korrupsjon.

2020 har vært et spesielt utfordrende år med covid-19 pandemien og det har vist hvordan sårbarheten for korrupsjon har økt i denne globale krisen. The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) som er sekretariatet for konvensjonen, lanserer kampanjen Recover with integrity. Den viser hvordan korrupsjonsutfordringene har blitt forsterket med den globale pandemien, og temaet ble satt på dagsorden og preget den internasjonale antikorrupsjonskonferansen (IACC) i forrige uke.

Vårt håp er et 2021 blir et bedre år for alle, med god respons på de globale korrupsjonsutfordringene. FNs generalforsamling vil for første gang arrangere en spesialsesjon om korrupsjon, og Transparency International lanserer sin globale strategi from mot 2030  Holding Power to Account,