Aggressiv skatteplanlegging i de største europeiske bankene

Transparency International EU har nettopp lansert en rapport som dokumenterer hvordan noen av de største bankene i EU og Storbritannia forsøker å unngå høye skatter i sine hjemland ved å skifte registrering til jurisdiksjoner med lav eller null skatt – skatteparadis.

De viktigste funnene i rapporten er at 31 av 39 banker benytter slike jurisdiksjoner, og 29 av disse igjen oppnår høy profitt i land hvor de ikke har noen ansatte. Slike skjulte operasjoner kan indikere at bankene spekulerer i å flytte sin virksomhet for å unngå å betale skatt. Men som det blir påpekt i rapporten, det må tas forbehold om manglende åpenhet om bankenes operasjoner i disse landene. Dermed kan man ikke vite hva som ligger til grunn for denne praksisen.

Siden 2015 har bankene vært lovpålagt å rapportere inntekter, skatter og antall ansatte land-for-land. Forskere har gjennomgått eksisterende data for disse rapportene for de siste fem årene og etablert en oversikt på portalen Corporate Tax Tracker platform. Det viser seg at en rekke land ikke håndhever land-for-land rapporteringen. Dessuten er det kun bankene og utvinningsindustrien som er underlagt dette regelverket.

Dermed kan det hende at funnene i denne undersøkelsen kun viser toppen av et isfjell, og at dette kan være  en indikasjon på et mye større problem knyttet til aggressiv skatteplanlegging ikke bare i banksektoren, men også i andre sektorer.

Rappporten «Murky Havens and Phantom Profits» ble publisert på Corporate Tax Tracker platform. Se også pressemelding fra TI EU.