Daglige arkiv: 1. september 2020

TI Norge imot økt dispensasjonsadgang i byggesaker

TI Norge går imot forslaget om å gi kommunene større handlingsrom i dispensasjonssaker. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt et forslag..Les mer