Støtt hjelpearbeidet til Libanon nå – og pass opp for korrupsjon

Minst 200 mennesker døde i den massive eksplosjonen i Beirut havn i forrige uke. 6000 ble såret og mer enn 300 000 har blitt hjemløse.

Denne tragedien har rammet et land som allerede var i dyp økonomisk krise og som har store utfordringer med håndtering av Covid19 pandemien. Ulykken har også synliggjort en politisk krise preget av svak styring og korrupsjonsutfordringer. Regjeringen har nå gått av.

Den nasjonale avdelingen av Transparency International (TI) i Libanon har i et statement sammen den internasjonale TI-bevegelsen uttrykt sin dype medfølelse med det libanesiske folket. Første prioritet er hjelp til ofrene for katastrofen. Samtidig stiller TI-bevegelsen spørsmålet om hvordan det kunne skje at eksplosive materialer ble lagret i havnen i Beirut i seks år uten nødvendig sikring. TI peker nå på behovet for en åpen og uavhengig gransking for å komme til bunns i hvordan denne tragedien kunne skje, og stille de ansvarlige til ansvar.

Se mer her: https://www.transparency.org/en/blog/beirut-explosion-demands-change

Etterhvert som dagene har gått etter katastrofen er TI bekymret for at denne granskingen undergraves gjennom mangel på åpenhet, mangel på uavhengige observatører og fare for interessekonflikter. Se disse uttalelsene fra TI:

https://www.transparency.org/en/press/statement-on-beirut-explosion-investigation

https://www.transparency.org/en/press/statement-on-the-inquiry-conducted-by-the-lebanese-government-into-the-beirut-explosion

Nå er det viktig at det internasjonale samfunn stiller opp for Libanon. Hjelpeapparatet i landet er sprengt og behovet for internasjonal humanitær bistand er omfattende. Det innebærer særlig akutt nødhjelp og reparasjon av boliger til de mange hjemløse. Flyktningene fra Syria og Palestina er i en spesielt sårbar situasjon, men også libanesere som fra før var rammet av den økonomiske krisen.

Norge og de fleste andre givere har et ambisiøst men nødvendig prinsipp om nulltoleranse for korrupsjon i bistanden. Som i så mange andre kriser, vil dette by på problemer også i Libanon – og spesielt i samhandlingen med lokale myndigheter. I krisesituasjoner er det en fare for at noen vil utnytte og profitere på bistanden som gis. Det må derfor stilles krav til hvordan pengene skal brukes, åpenhet om hvordan bistanden disponeres og involvering av det sivile samfunn.

TI Norge oppfordrer alle til å støtte organisasjonene som bistår Libanon i denne situasjonen. Samtidig oppfordrer vi organisasjonene til å gjøre det de kan for at pengene kommer fram og at hjelpen kommer befolkningen til gode.

Transparency International har gjennom en årrekke utviklet verktøy og anbefalinger for å hjelpe organisasjonene til å håndtere og respondere på korrupsjonsrisiko i humanitære krisesituasjoner. Håndboken Preventing Corruption in Humanitarian Operations, og e-læringsprogrammet, gir praktiske råd.

For mer informasjon  kontakt spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro, Transparency International Norge, tlf. 95997057

 

 

(photo: Hiba Al Kallas/Shutterstock)