Svein Harald Øygard inn i TI Norges styre

Årsmøtet valgte den 6. mai 2020 Svein Harald Øygard inn som nytt medlem i TI Norges styre.

Svein Harald Øygard er utdannet samfunnsøkonom og har bred nasjonal og internasjonal erfaring både fra offentlig og privat sektor. Han var konsulent i Finansdepartementet, komitésekretær for Stortingets finanskomité, samt rådgiver for Arbeiderpartiets finansfraksjon på Stortinget. Øygard jobbet i Finansdepartementet i perioden 1983–1988, og var statssekretær i Finansdepartementet fra 1990 til 1994. I sin periode som statssekretær var han med å gjennomføre en rekke tiltak for å få Norge ut av den daværende bankkrisa. Han ledet også arbeidet med Skattereformen 1992, Regjeringens langtidsprogram og utredningen om økonomiske effekter av et eventuelt EU-medlemskap.

I 1995 startet Øygard i den norske virksomheten til McKinsey & Company, et globalt strategi-konsulentselskap. Han ble valgt til partner i 2000, til direktør i 2006, og han ledet selskapets norske virksomhet fra 2005 til 2007.

Fra februar til september 2009 var Øygard sentralbanksjef på Island.

I 2009 tiltrådte Øygard igjen som direktør i McKinsey & Company og arbeidet for selskapet frem til 2016. Fra 2010 var han blant annet ansvarlig for McKinsey sin globale kompetanseutvikling og forskning innen olje- og gassektoren, og fra 2013 ledet han ut fra Brasil, McKinsey sitt arbeid med energi i Sør-Amerika.

I mai 2019 utga han boken På finanskrisens slagmark. Øygard jobber i dag som selvstendig konsulent delvis på prosjektbasis i samarbeid med Sparebank1 Markets og McKinsey. Han er også styremedlem/styreleder i et antall selskaper.