Antikorrupsjonsdagen 9. desember 2019: klimakrise og korrupsjon

9. desember markerer vi den internasjonale antikorrupsjonsdagen. I år faller dagen sammen med klimakonferansen, COP25, i Madrid. Sterke økonomiske interesser og mangel på politisk vilje står i veien for å oppnå klimamålene. Arbeidet for å løse klimakrisa handler også om kampen mot korrupsjon.

https://www.transparency.org/news/feature/International_AntiCorruption_Day_2019