Bærekraft. Hvordan takler norske bedrifter utfordrende markeder?

Transparency International Norge og NHO arrangerer et halvdagsseminar i Næringslivets Hus 13. september.

Spørsmål som diskuteres er blant annet: Hva er problemene bedriftene står overfor, og i hvilken grad kompromitterer selskaper juridiske og etiske rammer for å få ting gjort? Den siste korrupsjonsindeksen fra TI viste at selv de landene med høyest poengsum ikke var fri for korrupsjon «Trouble at the top».

FNs bærekraftsmål gir et globalt rammeverk for den verden vi ønsker å se i 2030. Mål 16 inkluderer flere mål for bekjempelse av korrupsjon og spesielt 16,5 «Reduksjon i alle former for korrupsjon og bestikkelse». Men mål 16 er ikke bare viktig i seg selv. Det gir også viktige føringer for implementering av de andre bærekraftmålene.

Antikorrupsjon er et sentralt element i internasjonaliserte bedrifter. Nulltoleranse for korrupsjon er ofte lettere sagt enn gjort og spesielt i markeder hvor korrupsjon er mer vanlig enn i Norge.

TI – NHO 13. september 2019

Registrer: https://events.provisoevent.no/nho/events/norwegian-business-and-the-sdgs-in-challenging-markets/register