Stortinget – en rollemodell med riper i lakken

https://www.nytid.no/stortinget-en-rollemodell-med-riper-i-lakken/ av spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro.

At mulighetene for å jukse gjøres så små som mulig, er en fordel for alle, også for de folkevalgte. Samtidig er det skuffende å se at et system som må være basert på tillit, slår sprekker.