Status: Korrupsjon i Norge (Årsmøteforedraget)

Den 14 mai avholdt TI Norge sitt årsmøte på Litteraturhuset. Etterfulgt av dette fikk vi et spennende innlegg av assisterende Økokrim-sjef Hedvig Moe. Her snakket hun blant annet om aktuelle korrupsjonssaker, Økokrims siste trusselvurdering, og sammenhengen mellom korrupsjon og arbeidslivskriminalitet. En engasjert forsamling møtte fram med gode innlegg, spørsmål og interessante problemstillinger.

Moe ga også et innblikk i hvordan lovverket har forandret seg de siste 20 årene. For eksempel kunne norske bedrifter fram til 1996 trekke fra bestikkelser i utlandet på skatten, til i dag å risikere 10 års fengsel for slike handlinger. I tillegg til å gi et tilbakeblikk, diskuterte Hedvig Moe framtidige utfordringer, slik som hvordan kryptovaluta gjør avdekking og ansvarsfordeling mellom land vanskeligere. Slike utfordringer er kjent for EU, og de har nå startet et nytt prosjekt for å motarbeide utbredelsen av regional korrupsjon (European Public Prosecutor’s Office). Moe er positiv til et slikt samarbeid, men påpekte samtidig logistiske utfordringer knyttet til et slikt prosjekt.

Videre la Moe vekt på viktigheten av samarbeid i antikorrupsjonsarbeidet på tvers av fagfelt og sektorer. Sivilsamfunnet, næringsliv, offentlig sektor, gravende journalister og myndigheter har alle en rolle når det kommer til å motarbeide korrupsjon. Vi trenger de som jobber preventivt i form av holdningsdannelse og opplæring, de som implementerer antikorrupsjons tiltak i sine foretak, de som avdekker korrupsjon når det først rammer, og de som sikrer bevisinnsamling for domsavgjørelse ved lovbrudd.