TI Norges årsrapport for 2018

TI Norge holder årsmøte på Litteraturhuset 14 mai. Der behandles bla. årsrapporten for 2018 som presenterer TI Norges arbeid mot korrupsjon i året som har gått.

Rapporten kan leses her.