Domssamling 2018

Hvert år oppdaterer TI Norge denne domssamlingen der vi skriver sammendrag av rettskraftige korrupsjonssaker. I årets samling finner du en oppdatert oversikt over Byggesøknader i Drammen-saken og tre nye rettsavgjørelser. Vi håper samlingen kan være nyttig i virksomheters interne bevisstgjøringsarbeid og kanskje også som brukes som eksempler i forbindelse med kurs? Last ned samlingen og ta den i bruk!

Domssamling 2018