NTNU: Korrupsjon på timeplanen

Korrupsjon – gråsoner, påvirkning og beslutningsprosesser var temaet en hel dag på NTNU med forelesning, førpremière på Bodil Furus film Grønn strek, og en god dose dilemmadiskusjoner.  Foruten globale og nasjonal korrupsjonsutfordringer, ble også mer lokale forhold diskutert med utgangspunkt i Trondheim kommunes prosess for å sikre landbruket  for fremtiden.

I mars 2015 fremmet rådmannen i Trondheim forslag om å definere visse områder med særlig vernestatus i planen «Grønn Strek». Fra politisk hold ble det fremmet merknader og det ble foreslått at områdene Kystad, Presthus og Rotvoll ble tatt ut av planen.

Adresseavisen avslørte at personer som hadde næringsinteresser i utvikling av disse områdene, påvirket politikerne på det de mente var utilbørlig vis. Da Økokrim ble koblet inn og det ble opprettet sak om påvirkningshandel og korrupsjon fikk saken stor oppmerksomhet. Forholdet ble til slutt henlagt etter bevisets stilling.

Filmen «Grønn strek» setter Trondheim i et globalt perspektiv. Det er ikke bare her dyrket jord blir gjenstand for boligbygging og andre formål. I hele verden skjer denne nedbyggingen i rekordfart. Noe som har har bekymret FN i flere tiår allerede. «Grønn strek» er blitt symbol på politisk spill og manglende habilitet. I filmen blir vi tatt backstage i lokalpolitikkens univers og får et innblikk i det komplekse spillet på veien til politiske beslutninger.

De engasjerte studentene som deltok denne dagen har alle lederverv i frivillige organisasjoner. De følger professor Endre Sjøvolds populære kurs «Ledelse i praksis».