Børshemmeligholdet fortsetter

Finanskomiteen på Stortinget behandler i disse dager regjeringens forslag om åpenhet om eierskap i norske selskaper. TI Norge er sterkt kritisk til at forslagene ikke bidrar til full åpenhet om hvem som eier aksjer norske selskaper.

I det offentlig tilgjengelige aksjonærregisteret blir alle norske eiere automatisk oppført. Men utenlandske eiere er stort sett ukjent, fordi de kan registrere eierskapet gjennom forvalterkonti der de reelle eierne ikke fremkommer. Slikt forvaltereierskap utgjør omtrent to tredjedeler av alt utenlandsk aksjeeierskap i Norge. Rundt 23 prosent av verdiene på Oslo Børs bestod av slike forvalterkonti ved utgangen av november 2018.

Det skjulte eierskapet vil fortsette, om regjeringens forslag går igjennom på Stortinget. TI Norge og Tax Justice Network Norge forklarer i Dagens næringsliv hvorfor Stortinget nå bør sørge for full åpenhet: https://www.dn.no/avisen/dn-2019-01-24/22