Politisk engasjement: Hvor åpne er de multinasjonale selskapene?

Store multinasjonale selskaper er lite åpne om politisk aktivitet og påvirkning viser en ny rapport som vår søsterorganisasjon i Storbritannia (TI UK) nylig har lansert. Rapporten gjennomgår 104 selskaper, og har rangert dem fra A (best score) til F (dårligst score). Ett norsk selskap, Equinor, er med i undersøkelsen og rangeres i kategori C. Gjennomsnittlig score blant selskapene var kategori E, og de fleste selskapene (73%) var rangert i kategori D til F.

Politisk engasjement handler om mer enn økonomisk støtte til partier og lobbyvirksomhet. Selskapene bør også ha klare prosedyrer når de f.eks ansetter offentlige tjenestepersoner eller politikere. Transparency International mener det hviler et ekstra stort ansvar på store multinasjonale selskaper når det gjelder åpenhet om slike forhold.

Les hele rapporten og resultatene her (lenke til TI UK)