FNs internasjonale antikorrupsjonsdag 9. desember

Korrupsjon kan være en av årsakene til at mennesker sulter. Trebarnsmoren Marsa Nyalaih sliter med å finne mat til de tre barna sine. Hun kommer fra Sør-Sudan der matmangelen fører til at folk i ren desperasjon spiser blader fra trærne. Bilde:  Albert Gonzales Farran/Flyktningehjelpen.

I anledning FNs internasjonale antikorrupsjonsdag har Flyktningehjelpen rettet søkelyset på antikorrupsjonsarbeidet i humanitær bistand.

Se intervju med leder for Flyktninghjelpens globale arbeid mot korrupsjon, Berit Faye-Petersen «På jobb i verdens mest korrupte land» https://www.flyktninghjelpen.no/perspektiv/2018/pa-jobb-i-verdens-mest-korrupte-land/

Se også intervju med Gro Skaaren-Fystro, spesialrågiver i Transparency International Norge «Korrupsjon kan i verste fall ta liv» https://www.flyktninghjelpen.no/nyheter/2018/desember/korrupsjon-kan-i-verste-fall-ta-liv/