Daglige arkiv: 28. september 2018

Behov for å styrke varslingsinstituttet

Transparency International Norge har avgitt høringsuttalelse til varslingsutvalgets utredning, NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern. TI Norge støtter utvalgets..Les mer