Daglige arkiv: 5. august 2018

Antikorrupsjonshåndbok for kommuner

Målet med håndboken er å motivere kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter til å utvikle, iverksette og vedlikeholde antikorrupsjonsprogrammer. Håndboken er..Les mer