Korrupsjon i eiendomsmarkedet

Milliardinvesteringene i eiendomsmarkedet i London er i stor grad knyttet til investorer fra korrupsjonsutsatte land. Dette har blant annet bidratt til en sterk prisstigning med et overskudd av luksusboliger som i stor grad står tomme og et underskudd av boliger som folk har råd til å bo i. På den måten presses mange ut av boligmarkedet. Det viser en rapport fra Transparency International UK som ble presentert av Robert Barrington på Antikorrupsjonskonferansen 8. juni.

Rapporten «Faulty towers – Understanding the impact of overseas corruption on the London property market» inngår i serien «Corrupt Capital» som dokumenterer hvordan Storbritannias rolle som globalt finanssentrum tilrettelegger for hvitvasking og korrupsjon. Last ned rapporten fra nettsiden til TI UK http://www.transparency.org.uk/faulty-towers/#.W2L1FfZuJu0

Presentasjonen til Robert Barrington på Antikorrupsjonskonferansen er tilgjengelig her: TI RB Oslo London property 8-6-18 (003)

Barrington oppfordret TI Norge til å gjøre en tilsvarende undersøkelse av eiendomsmarkedet i Oslo. Det synes vi er interessant, og vi stiller spørsmålet «Hvem eier Oslo?» i en kommentar av Gro Skaaren-Fystro, spesialrådgiver i Transparency International, publisert i NY TID, 1. august 2018:

Hvem eier Oslo?

Eiendomsmarkedet er kjent for å være en korrupsjonsutsatt bransje som blant annet kan benyttes til hvitvasking. Store penger i omløp på kort tid – kombinert med bruk av stråmenn og kompliserte selskapsstrukturer – kan tilrettelegge for å skjule kriminelt utbytte. Bevisstheten om disse utfordringene ser ut til å være økende i bransjen, selv antallet hvitvaskingsmeldinger til Økokrim har økt kraftig på kort tid.

Høye boligpriser presser folket ut

Rapporten «Faulty towers – Understanding the impact of overseas corruption on the London property market» fra Transparency International UK, ble nylig presentert på Antikorrupsjonskonferansen i Oslo. Den viser hvordan eiendomsmarkedet i London har blitt overstrømmet av korrupt kapital og bidratt til en prisstigning som gjør at nesten ingen lenger har råd til å bo i byen. I et utvalg på 14 større utbyggingsprosjekter til en verdi av 1,6 milliarder pund, har fire av ti enheter blitt solgt til investorer fra svært korrupsjonsutsatte land eller anonyme selskaper. Mindre enn en fjerdedel av eiendommene har blitt kjøpt av folk som bor i Storbritannia. Prisene har økt dobbelt så raskt som lønningene til folk flest, og mange har blitt hjemløse eller «sofa surfers». Samtidig står tusenvis av eiendommer tomme.

Rapporten viser til det samme problemet i Melbourne, Vancouver og New York, og det er nærliggende og se nærmere på hvor relevant denne problemstillingen er for Oslo.

Boligprisene og prisene på næringseiendom i Oslo er igjen i sterk vekst. Rådgivningsselskapet CBRE anslår at leieprisen for kontorbygg vil stige med 10-15 prosent i 2018, og mange utenlandske investorer kjøper seg opp i sentrum av byen. Ifølge CBRE er dette en trend som har utviklet seg de siste årene fordi store aktører er i ferd med å gå tom for interessante eiendommer i USA, Storbritannia og Sentral-Europa. De ultrarike tiltrekkes av Oslo, samtidig som det ser ut til at fattigdommen og ulikheten blir større.

Forebygging av økonomisk kriminalitet

Transparency International vil gjerne kartlegge hvem som eier Oslo og se i hvilken grad eierne kommer med korrupt bagasje. En slik rapport kan i neste omgang bidra til målrettet innsats mot eiendomsmarkedet som hvitvaskingsmaskin.
Uavhengig av resultatet av en slik kartlegging er det flere tiltak som kan forsterkes for å følge pengestrømmen i dette markedet og forebygge økonomisk kriminalitet:
– Eiendomsmeklerne må etterleve forpliktelsen til å rapportere mistenkelige transaksjoner.

– Få på plass et offentlig tilgjengelig eierregister som allerede er vedtatt i Stortinget for tre år siden og nylig bekreftet av Finansdepartementet.

– Og selvfølgelig – generell etterlevelse av hvitvaskings- og korrupsjonsbestemmelsene.