Hvem eier Oslo?

https://www.nytid.no/hvem-eier-oslo/ Av spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro, Transparency International Norge

Transparency International vil kartlegge hvem som eier Oslo og vurdere i hvilken grad eierne kommer med korrupt bagasje.