Government Defence Anti-Corruption Index

Transparency International sin «Government Defence Anti-Corruption Index» er den første globale analysen av korrupsjonsrisiko i forsvarssektoren. Indeksen vurderer om det foreligger institusjonelle og uformelle kontrollinstanser for å motarbeide korrupsjon i forsvars of sikkerhets institusjoner, samt effektiviteten av disse tiltakene. Landene blir rangert fra A (best) til F (værst).

Government Defence Anti-Corruption Index