Er idretten blitt en arena for korrupsjon og maktmisbruk?

På årsmøtet i Transparency International Norge 8. mai ble søkelyset rettet mot korrupsjon i idretten. Skandalene og korrupsjonssakene i idretten har vært mange, både innenfor fotball, den olympiske bevegelsen, sykkel, sjakk, friidrett og flere andre idretter. Sist vinter ble det åpnet etterforskning om mulig korrupsjon innenfor det internasjonale skiskytterforbundet. Temaet aktualiseres ytterligere når sluttspillet i fotball-VM sparkes i gang i Russland i juni.

Mot denne bakgrunn stilte TI Norge spørsmålet om idrettens megaarrangementer er blitt brikker i internasjonal storpolitikk. Et annet spørsmål er hvordan korrupsjon i idretten undergraver menneskerettigheter, økonomisk fordeling og demokrati.

Storpolitisk spill

– Idrettens megaarrangementer er alltid blitt utnyttet som en brikke i storpolitisk spill, sa Håvard Melnæs fra fotballtidsskriftet Josimar. Han viste til hvordan fotball-VM i Italia 1934 og Berlin-OL 1936 ble utnyttet i prestisjebyggingen og propagandaen under fascismen og nazismen i mellomkrigstiden.

Josimar har gjort kritiske reportasjer om fotballpolitikk til et varemerke. Melnæs fortalte en nedslående historie om hvordan korrupsjon har påvirket tildelingen av internasjonale mesterskap i fotball de siste tiårene. Anleggsbyggingen til mesterskapene har uten unntak ført til gigantiske overskridelser. Han viste hvordan store verdier har tilfalt korrupte politikere, idrettsledere og entreprenører. I sine reportasjer har Josimar dokumentert hvordan anleggsarbeidere har stått uten grunnleggende lønns- og arbeidstakerrettigheter foran fotball-VM i Russland 2018. Liv er gått tapt på uforsvarlige anleggsplasser foran fotball-VM i Qatar 2022.

Melnæs argumenterte for at fotballens enorme appell og underholdningsverdi har gjort den til en storindustri som gjør fotballpolitikken attraktiv for folk som er mer opptatt av å tjene seg rike på fotball enn av å styrke idretten. Han nevnte flere saker for å underbygge kritikken om at det internasjonale fotballforbundet, FIFA, ikke har etterlevd reformene som skulle sikre mer åpenhet, ansvarlighet og demokratisk styring.

Sport has the power to change the world

Spesialrådgiver Tor Dølvik fra TI Norge innledet med å vise til TI-bevegelsens langvarige engasjement i å mobilisere for reformer i internasjonale idrettsorganisasjoner. Korrupsjonsproblemet er grundig belyst i TI-rapporten Global Corruption Report 2016 om sport, der også konkrete tiltak beskrives. Han trakk fram at idrettens aktiviteter utfolder seg i spenningsfeltet mellom fair play, politiske interesser og kommersielle drivkrefter. Han pekte på farene i at idrettsarenaen blir en forlengelse av politikken med andre midler og at idrettens idealer kommer under press fra kommersielle hensyn. Samtidig ligger det også en mulighet i at idretten kan påvirke politikk og næringsliv i en sunn retning, dersom politikk og business kombineres med idrettens idealer. Nelson Mandela sa i en tale i 2000 at «Sport has the power to change the world. (…) Sport can create hope where once there was only despair». Mandelas perspektiv bør bli en inspirasjon for at idretten danner en kraft i kampen mot korrupsjon og ikke bare blir et offer for den.