Pressen setter kommunene under lupen

Ny åpenhetsindeks for kommuner

Presseforbundets offentlighetsutvalg har laget en ny åpenhetsindeks over norske kommuner. Indeksen viser at det er stor variasjon mellom kommunene i hvor godt de legger til rette for åpenhet og innsyn. Undersøkelsen viser at flertallet av kommunene med enkle grep kan forbedre åpenheten. Kommunene på Vestlandet kommer best ut i undersøkelsen, mens kommunene i Nord-Norge scorer dårligst. Undersøkelsen er basert på gjennomgang av kommunenes hjemmesider, en spørreundersøkelse til kommunene og på resultatet av kommunenes håndtering av konkrete innsynskrav.

Bildet: Siri Gedde-Dahl, leder av Pressens offentlighetsutvalg. Foto: Tone Holmquist

Les mer om åpenhetsindeksen her

 

SKUP-priser til kommunegranskende journalistikk

Under den årlige SKUP-konferansen (Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse) i april ble SKUP-prisen tildelt Dagens Næringsliv, for avisens dekning av Boligbygg-saken i Oslo. SKUP-diplomer ble tildelt kritiske reportasjeserier om bl.a. kommuners kjøp av private barnevernstjenester, søppelkrisen i Oslo 2016-17 og om en omstridt reguleringssak i Trondheim.

Les mer om SKUP-tildelingene og de enkelte prosjektene her

Transparency International Norge anser medienes rolle i å avdekke og følge opp kritikkverdige forhold og korrupsjonsrisiko som helt vesentlig for samfunnets korrupsjonsforebyggende innsats. Bidragene fra en uavhengig og kritisk granskende presse bidrar til å skape bevissthet og oppmerksomhet om risikoen for korrupsjon både ute hjemme.