Domssamling 2017

TI Norge oppdaterer årlig en domssamlingen med rettskraftige korrupsjonsdommer. Årets utgave er nå ferdig, og vi håper samlingen kan være til nytte i virksomheters antikorrupsjonsarbeid. Flere viktige dommer er avsagt – og det foreligger en rettskraftig avgjørelse i saken om byggesøknader i Drammen kommune.

Domssamling 2017