Dilemmasamlingen i engelsk utgave

TI Norges populære dilemmasamling foreligger nå i engelsk utgave! Som den norske versjonen, er samlingen til bruk for kursdeltagere tilgjengelig på nettsiden, og dersom du ønsker å holde kurs, så ta kontakt med sekretariatet for å få tilsendt kursveileder på engelsk.

Versjonen for kursdeltagere finner du her